Woda jako środek produkcji decyduje o jakości i wielkości plonu. Postępujące w coraz szybszym tempie zmiany klimatyczne niosą za sobą wiele problemów, w tym m.in. dla rolnictwa. Coraz większym problemem w ostatnim czasie staje się susza, której skutki odczuwamy już od paru lat. Pogłębiająca się z roku na rok susza sprawia, że należy podjąć natychmiastowe działania związane z magazynowaniem wód na potrzeby gospodarstwa.Coraz większą rolę zaczynają odgrywać zbiorniki na wodę dla rolników, które pozwalają zminimalizować problem braku opadów.

Poważny problem z gromadzeniem wody

W Polsce od dłuższego czasu panuje niekorzystna sytuacja dotycząca gromadzenia wody. Jest ona tracona w bardzo łatwy sposób i nie jest zatrzymywana w ekosystemie. Jest to ogromny problem, ponieważ problem suszy się pogłębia, dotykając m.in. rolnictwo. Magazynowanie wody oznacza wiele korzyści – obecnie opracowywane i wdrażane są działania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy na rzecz zintegrowanej retencji wód, które pozwalają złagodzić niekorzystne efekty związane z niedostateczną ilością opadów. Pojawia się wiele pro-retencyjnych programów, które kierowane są do m.in. dla rolników. W walkę ze skutkami suszy włącza się również coraz więcej miast, wprowadzając wodooszczędne i proekologiczne rozwiązania. Dziś cennym narzędziem rolnika do walki z suszą stają się zbiorniki na wodę.

Zbiorniki na wodę dla rolników – dlaczego warto zbierać wodę?

Obecnie Polska zaliczana jest do grupy państw, które zagrożone są deficytem wody. Zjawisko suszy nasila się, co widać „gołym okiem”. Aktualnie Polska magazynuje wodę w zbiornikach retencyjnych na poziomie ok. 4 mld m3, co stanowi zaledwie ok. 6,5% objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Dlatego też niezbędne jest tworzenie zarówno małych zbiorników retencyjnych, jak również wykonywanie odwiertów i studni głębinowych. Magazynowanie wody wpływa korzystnie na sytuację wielu gospodarstw rolnych. Zgromadzona woda może zostać wykorzystana na wiele sposobów – idealnie nadaje się m.in. do nawadniania upraw, ponieważ jest to najlepsza woda dla roślin użytkowych.

Zbiorniki na wodę dla rolników – rodzaje

Skuteczne zagospodarowanie deszczówki umożliwiają zbiorniki na wodę dla rolników, zarówno te nadziemne, jak również podziemne. Naziemne rezerwuary wody umożliwiają zbieranie wody deszczowej, która spływa z dachów budynków gospodarskich. Z kolei zbiorniki podziemne zalecane są do montowania w tych miejscach, w których nie ma warunków do umieszczania zbiorników naziemnych. Zbiorniki na wodę dla rolników występują w różnych pojemnościach. Ponadto istnieje również możliwość ich połączenia, w celu utworzenia bardziej złożonego systemu o większej pojemności. Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się o dotacje na inwestycję w nawadnianie gospodarstw rolnych.

Sklep firmowy