Zbiornik na paliwo to wygodny sposób na przechowywanie zapasów różnego rodzaju paliwa. Niemniej jednak składowanie większych ilości tych substancji wiąże się z ryzykiem. To dlatego powstały przepisy, które dokładnie opisują, w jakich miejscach można takie zbiorniki postawić. Sprawdźmy zatem, czy zbiorniki na paliwo można przechowywać wewnątrz budynków.

W jakich zbiornikach można przechowywać paliwo?

Przede wszystkim paliwo musi być przechowywane w specjalnych zbiornikach dwupłaszczowych. Dzięki temu, że składają się one z dwóch warstw (wewnętrznej i zewnętrznej) ryzyko groźnego w skutkach wycieku jest zminimalizowane. Do tego warto zastosować wannę wychwytującą, w której pomieści się cała pojemność zbiornika, gdyby jednak uległ on rozszczelnieniu.

Gdzie przechowywać zbiornik na paliwo?

Zbiorniki na paliwo powinny stać w miejscu, w którym nie będą stanowiły zagrożenia dla otoczenia. W przypadku paliw płynnych III kategorii zbiornik na paliwo musi znajdować się w odległości:

  • co najmniej 10 m od terenów leśnych,
  • co najmniej 10 m od budynków mieszkalnych,
  • co najmniej 5 m od innych obiektów budowlanych,
  • co najmniej 5 m od granicy działki, zbiorników wodnych i innych ujęć wody,
  • co najmniej 3 m od linii energetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 1 kV,
  • co najmniej 5 m od linii energetycznej o napięciu powyżej 1 do 15 kV,
  • co najmniej 10 m od linii energetycznej o napięciu powyżej 15 do 30 kV,
  • co najmniej 15 m od linii energetycznej o napięciu powyżej 30 do 110 kV.

Poza tym zbiornik na paliwo powinien być położony minimum 3 metry od drogi publicznej.

Czy zbiornik na olej opałowy można przechowywać wewnątrz budynku?

Zbiornik na olej opałowy można przechowywać wewnątrz budynku, ale wyłącznie w pomieszczeniu technicznym, które przeznaczone jest do takiego celu. Takie pomieszczenie powinno znajdować się w piwnicy lub na najniższej kondygnacji danego budynku. W tego typu magazynach można przechowywać do 100 m3 oleju opałowego, przy czym poszczególne zbiorniki powinny być tego samego rodzaju i wielkości.

Z kolei, jeśli zamierzasz przechowywać olej opałowy w miejscu, w którym znajduje się kocioł, zbiornik na olej opałowy może mieć maksymalnie 1 m3. Do tego musi stać co najmniej 1 m od kotła i być oddzielony od niego ścianką o grubości minimum 12 cm. Co więcej, ściana musi być większa od samego zbiornika o 30 cm w pionie i 60 cm w poziomie.

Poza tym w pomieszczeniu, w którym przechowujesz olej opałowy, musisz zainstalować wentylację nawiewno-wywiewną, która w ciągu godziny wymienia powietrze 2-4 razy. Poza tym w takim pomieszczeniu musi znajdować się okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe.

Przechowywanie paliwa będzie bezpieczne, jeśli zachowasz odpowiednie środki ostrożności. Dotyczy to także umieszczenia zbiornika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu nawet wyciek paliwa, w tym oleju opałowego nie będzie stanowił poważnego zagrożenia dla twojego życia.

Sklep firmowy