Musisz przewieźć spore ilości paliwa? Dzięki specjalnym zbiornikom zrobisz to z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Przyjrzymy się zatem, jak prawidłowo transportować paliwo, a także jak je bezpiecznie przechowywać.

Jakie rodzaje paliwa można transportować?

Obecnie nie ma żadnych przeciwwskazań, aby transportować wszelkiego rodzaju paliwa. Dotyczy to olejów napędowych, benzyny czy nawet paliwa lotniczego. Musisz jednak zadbać, aby przewożone paliwo było odpowiednio zabezpieczone. Pomogą ci w tym specjalne zbiorniki, które pozwalają na transport paliwa dowolnym samochodem dostawczym.

Zbiorniki do przewożenia paliwa mają tzw. falochron, który zapobiega kołysaniu się paliwa oraz specjalne zabezpieczenia, które chronią zbiornik przed przewróceniem się. Poza tym zbiorniki o niewielkich rozmiarach można przewozić na paletach EUR. Do tego zbiorniki na paliwo zostały tak skonstruowane, że nadają się do tego, aby przewozić je wózkami widłowymi. Z kolei puste zbiorniki na paliwo można piętrować, dzięki czemu ich transport jest ekonomiczny.

Jak można transportować paliwo?

Zasady bezpiecznego przewozu paliwa regulowane są przez umowę ARD. Przede wszystkim określają one, że w zbiornikach stałych można transportować maksymalnie 1500 litów paliwa na jednostkę transportową. Z kolei w przypadku zbiorników na przyczepie, ilość transportowanego paliwa jest odpowiednio mniejsza i wynosi 500 litrów.

Jeśli jednak mamy do czynienia z tzw. przewozem pomocniczym, a transport paliwa nie jest główną działalnością danej firmy, to limity są mniejsze. W takim przypadku możemy przewozić do 1000 litrów oleju napędowego, oleju opałowego i paliwa gazowego oraz do 333 litrów benzyny.

Warto jednak zaznaczyć, że wspomniane powyżej ograniczenia nie dotyczą służb ratunkowych.

Jak przechowywać zbiornik na paliwo?

Zapasy paliwa zgromadzone w jednym miejscu, to potencjalne zagrożenie. Dlatego też zasady przechowywania paliwa są jasno określone. Przede wszystkim, do przechowywania paliwa należy wykorzystać dwupłaszczowe zbiorniki, które zapobiegają niebezpiecznym wyciekom i skażeniu środowiska. Poza tym takie zbiorniki z paliwem muszą znajdować się w odpowiedniej odległości od:

  • terenów leśnych – min. 10 m,
  • budynków mieszkalnych – min. 10 m,
  • innych obiektów budowlanych – min. 5 m,
  • granicy działki, zbiorników wodnych i innych ujęć wody – min. 5 m,
  • linii energetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 1 kV — min. 3 m,
  • linii energetycznej o napięciu powyżej 1 do 15 kV min — min. 5 m,
  • linii energetycznej o napięciu powyżej 15 do 30 kV — min. 10 m,
  • linii energetycznej o napięciu powyżej 30 do 110 kV – min. 15 m.

Poza tym zbiornik na paliwo powinien być oddalony co najmniej 3 metry od drogi publicznej.

Transport paliwa wiąże się z pewnym ryzykiem. Jednak jeśli umieścisz paliwo w specjalnych zbiornikach i będziesz przestrzegał obowiązujących przepisów, przewóz benzyny, oleju napędowego i innych paliw, nie powinien stanowić większych problemów.

Sklep firmowy