Wydatki na paliwo to istotna część kosztów niemal każdej firmy transportowej. Niestety ceny paliwa często wahają się na rynku, co może generować dodatkowe straty wielu przedsiębiorstw. Konieczność częstych dojazdów na stację benzynową to kolejne utrudnienia, z którymi musi zmierzyć się przedsiębiorca, dlatego rozwiązaniem chętnie wybieranym przez właścicieli firm transportowych są własne zbiorniki na paliwo. To doskonały sposób na magazynowanie oraz wewnętrzną dystrybucję paliwa, a także na bieżące kontrolowanie zużycia i wydatków. Dziś, gdy ceny paliwa są rekordowo niskie, warto zainwestować w paliwo i magazynować je we własnym zbiorniku.

Dlaczego warto zainwestować w zbiornik na paliwo w firmie transportowej?

Własny zbiornik na paliwo w firmie transportowej to znaczna oszczędność czasu i kilometrów, ponieważ nie trzeba za każdym razem zjeżdżać z trasy, by dojechać do stacji paliw. Przy dużych firmach straty wynikające z potrzeby tankowania są już bardzo znaczące w skali miesiąca, dlatego własny zbiornik na paliwo to przede wszystkim duże oszczędności. Rozwiązanie to daje ponadto możliwość zakupu hurtowego paliw w atrakcyjnej cenie i częściowego uniezależnienia się od wahań rynkowych paliwa. Taki zbiornik można uzupełniać, gdy cena na rynku paliw jest wyjątkowo atrakcyjna, ponadto dodatkowa zniżka za zakup hurtowy to kolejne oszczędności, które w przypadku dużego zużycia w firmie transportowej, mają już istotne znaczenie. Warto zaznaczyć, że istotne jest tu również ograniczenie kosztów operacyjnych oraz ilości pojedynczych faktur – jednorazowy zakup hurtowy to wyłącznie jedna faktura do rozliczenia.

Jak utrzymać zapasy paliwa w firmie transportowej?

Decydując się na własny zbiornik na paliwo w firmie transportowej należy dopilnować prawnych aspektów przechowywania substancji łatwopalnych. Należy pamiętać, że paliwo to cenny, ale również niebezpieczny surowiec, który powinien być przechowywany jedynie w odpowiednich warunkach. Przede wszystkim należy przechowywać je w szczelnie zamkniętych i czystych pojemnikach, które powinny być umieszczone w suchym miejscu, chronionym przed znacznymi skokami temperatur. Najlepszym rozwiązaniem dla firm transportowych są zbiorniki dwupłaszczowe – tu zbiornik zasadniczy obudowany jest dodatkowym płaszczem, którego pojemność jest znacznie większa od pojemności zbiornika zasadniczego. W razie ewentualnej nieszczelności i wycieku paliwa, płaszcz ochronny nie przepuści cieczy do środowiska. Dwupłaszczowy zbiornik z dystrybutorem ułatwia ponadto pobieranie paliwa, a posiadanie własnego zbiornika na paliwo z cyfrowym licznikiem pozwoli również właścicielowi firmy dokładnie oszacować realne zużycie.

Sklep firmowy