O tym, jak cennym produktem w obecnej sytuacji jest woda, nie trzeba nikogo przekonywać. Zasoby wodne kraju są bardzo małe w porównaniu z innymi krajami Europy, dlatego coraz większe znaczenie odgrywają różnego rodzaju sposoby gromadzenia wody. Niewiele osób wie, że możliwe jest dzisiaj dofinansowanie zbiorników na deszczówkę. Na jakie dotacje związane z gromadzeniem wody można obecnie liczyć?

Dofinansowanie zbiorników na deszczówkę – program „Złoty deszcz”

Aktualnie na coraz szerszą skalę wdrażany jest program dofinansowania i wykorzystywania deszczówki o nazwie „Złap deszcz”. Działa on już we Wrocławiu, a w jego ramach miasto pokrywa do 80% wydatków, na które składa się przygotowanie infrastruktury niezbędnej do magazynowania wody opadowej. Najwyższa kwota dofinansowania w ramach programu „Złoty deszcz” wynosi 5 000 zł. Dofinansowanie w ramach tego programu dotyczy zarówno kosztów zakupu, jak również wykonania oraz montażu elementów, które wchodzą w skład systemu deszczowego, w tym zbiorników na deszczówkę. Podobne dofinansowanie funkcjonuje w Krakowie – tutaj miasto pokrywa 50% kosztów. Start programu w niedługim czasie możliwy będzie również w innych miastach Polski.

Program „DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód opadowych”

Działania wspierające magazynowanie wody opadowej prowadzą instytucje publiczne. Przykładowo, w województwie łódzkim, które w znacznym stopniu narażone jest na suszę. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczyna dofinansowywanie retencji w ramach programu „DESZCZÓWKA – Gromadzenie wód opadowych”. Głównym celem programu jest efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych, a także stabilizacja warunków wilgotności oraz mikroklimatu w warunkach lokalnych. Górna granica dofinansowania wynosi 5 000 zł – m.in. na zasiew łąk oraz budowę małych zbiorników retencyjnych. W ramach tego programu pula środków do rozdysponowania wynosi 4 000 000 zł.

Inne programy związane z dofinansowaniem zbiorników na deszczówkę

Programy dotyczące magazynowania wody realizowane są również w innych miastach Polski. Przykładowo w Sopocie od kilku lat dofinansowywane są projekty związane z wykorzystywaniem wody deszczowej np. do podlewania przydomowych ogrodów. W Lublinie rozpoczął się program „Złap deszczówkę”, którego celem jest dofinansowanie budowy systemów ogrodowych, których zadaniem jest magazynowanie wody deszczowej, a także zbiorników retencyjnych – zarówno podziemnych, jak również nadziemnych oraz studni z kręgów betonowych. W ramach tych programów otrzymać można maksymalne wsparcie na kwotę 5 000 zł. Wdrażany jest również program „Podlej deszczem w Sosnowcu”, którego celem jest wspieranie budowy lub modernizacji instalacji gromadzących wodę opadową. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać w ramach tego programu wynosi 4 000 zł.

Jakie korzyści można osiągnąć z magazynowania wody deszczowej?

Magazynowanie wody deszczowej niesie za sobą wiele korzyści. Zbieranie deszczu pozwala zaoszczędzić mieszkańcom na podlewaniu przydomowych ogródków wysokie kwoty pieniężne – nawet do kilkuset złotych w ciągu jednego miesiąca. Zbiorniki na deszczówkę sprawiają, że oszczędzają nie tylko użytkownicy, ale również lokalne samorządy, ponieważ mają wówczas mniej wody do oczyszczenia. Podlewanie roślin wodą ze zbiornika na deszczówkę to nie tylko dobry sposób na obniżenie rachunków, ale również troska o najbliższe środowisko oraz zasoby wód podziemnych.

Sklep firmowy